بهترین متن دنیا از نظر من..

برای تا ابد ماندن باید رفت

گاهی به قلب کسی

گاهی از قلب کسی ..

[ یکشنبه چهارم اردیبهشت ۱۳۹۰ ] [ 19:45 ] [ شهرام ] [ ]